original_title]

علی رغم افزایش امید‌ها برای رونق اقتصادی در آمریکا، طی یک هفته اخیر بیش از ۷۰۰ هزار نفر در این کشور فرم بیکاری پر کرده اند.

دیدگاه بگذارید