original_title]

امینی زاده گفت: پایش و غربالگری در کوی‌های سازمانی و پادگان‍‌های ارتش، خانواده‌ها و سربازان وظیفه به صورت مستمر انجام می‌شود.

دیدگاه بگذارید