original_title]

دادستان شوش از شناسایی و دستگیری عاملان سرقت مسلحانه از منزل مادر یکی شهدا و ضرب و جرح او در این شهرستان خبر داد.

دیدگاه بگذارید