original_title]

سه روزی هست کشتار مرغ در خراسان جنوبی انجام نمی‌شود و این کالای اساسی گویا از قفسه مرغ فروشی‌ها پر کشیده است.

دیدگاه بگذارید