original_title]

ویدئویی که رفتار زننده مسافر با راننده شرکت اوبر را نشان می دهد به ویدئویی خبرساز تبدیل شده است.

دیدگاه بگذارید